Featured Post

Ikatan Perpaduan Rakyat Malaysia (IkatanPadu) adalah sebuah Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang ditubuhkan secara rasmi pada 9 September 2009 (090909) bersamaan 19 Ramadhan 1430. Ia merupakan satu usaha oleh golongan anak muda Malaysia yang cintakan perpaduan dan keamanan untuk merealisasikan usaha menyatupadukan semua kaum di Malaysia.

Recent posts

Monday, November 9, 2009

Sekolah satu aliran tak rugikan sesiapa

Followers